Uslovi korišćenja 

Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između kompanije Kafemat021. i svake osobe koja posećuje kafemat i veb usluge. Svako korišćenje našeg servisa (uključujući navigaciju preko vebsajta) označava prihvatanje ovih Uslova od strane korisnika servisa. 

Kafemat021 (u daljem tekstu „naša“, „kompanija“, , „posrednik“) osnivač je i vlasnik vebsajta zajedno sa svim informacijama i podacima (dokumenti, programske šifre, logotipi, datoteke, tekstovi, grafike itd.) sadržani u servisu. Kopiranje, preprodaja, objavljivanje i / ili modifikacija bilo kog dela veb i mobilne usluge bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Kafemat021. strogo je zabranjeno. 

Usluge koje nudi Kompanija, kao i sav sadržaj na veb lokaciji kafemat, podložni su ovim Uslovima korišćenja. 

Usluga kafemata može da koristi osnovne korisničke informacije za slanje obaveštenja putem SMS-a ili imejla. 

Kafemat , prema svim važećim zakonima i propisima, nudi pravo na pristup, upotrebu i prikazivanje svog sadržaja koji se nalazi na veb stranici. Međutim, ova prava ne uključuju prenos vlasništva nad uslugom ili sadržaja prikazanog na njoj. Iz tog razloga, kao korisnik servisa kafemat: 

  1. morate poštovati sva autorska i druga vlasnička prava koja se odnose na kopiranje sadržaja i materijala na vebsajtu 
  1. ne smete ni na koji način da menjate Veb lokaciju i njen sadržaj, niti da je reprodukujete ili javno koristite. 

Korisnički nalog 

Kao registrovani korisnik veb usluge kafemat odgovorni ste za ažuriranje i održavanje podataka u vezi sa vašim nalogom, lozinkom, osiguravate ograničeni pristup vašem računaru i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju preko vašeg naloga. 

Korisnički nalog može biti blokiran u slučaju bilo kakve zloupotrebe veb i mobilnih usluga kafemata od strane korisnika.. 

Lični podaci 

Lični podaci prikupljeni našim servisom koristiće se isključivo u skladu s našim Pravilima o privatnosti. 

Da biste koristili uslugu kafemat, vaši lični podaci trebaju biti tačni. 

Na osnovu našeg legitimnog interesovanja, možemo vam poslati biltene nakon što izvršite prvu narudžbu na veb lokaciji kafemat. Bilten može sadržavati ponude sa promo kodovima, popustima, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima ili vestima o kafeamtu. 

Ako ne želite da primate obaveštenja putem imejla od nas, uvek se možete odjaviti klikom na vezu Otkaži pretplatu koja se nalazi u svakom od naših biltena, ili nam možete poslati imejl na info@kafemat.rs sa zahtevom da se odjavite. 

Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti za više detalja. 

Cene za naručivanje hrane putem interneta 

Veb servis i aplikacija kafemat pružaju online uslugu naručivanja hrane bez ikakvih dodatnih troškova. Kao korisnik plaćate cenu naručenih proizvoda kako je navedeno u meniju prilikom naručivanja.  

Dostava 

Dostavu naručene hrane i pića je besplatna. 

Provera statusa vaše narudžbine 

Kada poručite putem vebsajta i mobilne aplikacije, servis kafemat mogu zatražiti proveru nekih dodatnih informacija pre prihvatanja narudžbine. Objekat je ovlašćen da Vas kontaktira radi verifikacije i zadržava pravo da odbije narudžbinu. 

Korišćenje vebsajta od strane maloletnika 

Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja, korisnik potvrđuje da ima više od 18 godina, ili da je, ako je mlađi od 18 godina, dobio potrebnu saglasnost svog nosioca roditeljske odgovornosti i daće svoje podatke, ako je to zatraženo. U slučaju narudžbine koja sadrži alkoholna pića i / ili pivske proizvode, pretpostavlja se da je korisnik stariji od 18 godina ili ako je mlađi od 18 godina, da je dobrio potrebnu saglasnost od njegovog / njenog nosioca roditeljske odgovornosti i u slučaju potrebnog zahteva obezbediće svoje podatke. Nosioci roditeljske odgovornosti maloletnika moraju ih zaštititi od pristupa alkoholnim pićima i / ili pivskim proizvodima i snositi svu dalju odgovornost. 

Izmene 

Kafemat021 zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja usluge kafematu bilo koje vreme. Izmena, dopuna ili brisanje Uslova primeniće se na vebsajt posle obaveštenja o takvoj promeni. Obaveštenje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje novih Uslova korišćenja na vebsajtu kafemat i mobilnoj aplikaciji. Svako korišćenje usluge nakon takve izmene podrazumevaće prihvatanje tih izmena, dodavanja ili brisanja Uslova korišćenja od strane korisnika. Kafemat021 može u bilo kojem trenutku prekinuti, promeniti ili ukinuti bilo koje karakteristike kafemat, uključujući dostupnost fotografija ili opisa bilo kog proizvoda ili usluge. 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Kafemat021, njegovi zaposleni ili drugi zastupnici ni u kom slučaju ne podležu bilo kakvim posledicama usled slučajne, indirektne ili posebne štete, troškova ili kazne, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak zarade, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak kupaca, gubitak imovine, štete na imovini ili potraživanja trećih lica koja nastaju ili su u vezi sa korišćenjem, kopijom ili prezentacijom kafemat i njegovog sadržaja. 

Upotreba usluge kafemat podleže Uslovima korišćenja koji su bili na snazi u vreme korišćenja Veb i mobilnih usluga. Korisnici bi trebalo da povremeno provere Uslove korišćenja, gde će biti obavešteni o svim promenama Uslova. 

Ispravljanje, modifikacija ili brisanje podataka 

Kafemat021. omogućava korisnicima da isprave, menjaju, dodaju ili brišu svoje lične podatke i podatke prikazane na aplikaciji. Ako odlučite da izbrišete svoje lične podatke, Kafemat021  će direktno ukloniti te podatke. Zbog zaštite i sigurnosti korisnika, Kafemat021 će morati da se uveri da li je osoba čiji se podaci menjaju ista osoba koja je podnela zahtev za promenu podataka. Ako želite da pristupite, izmenite ili obrišete svoje lične podatke, pošaljite imejl na info@kafeamt.rs . Imajte u vidu da ćemo učiniti sve što je moguće da zaštitimo vaše lične podatke. Takođe imajte na umu da samo vi možete zaštititi svoju lozinku tako da je nemojte deliti sa drugim ljudima. 

Periodične promene 

Kompanija je konstantno u procesu proširivanja, ažuriranja i unapređenja svoje veb stranice kao i svih sa njom povezanih proizvoda i usluga, a samim tim i ažuriranja ove politike poslovanja. Preporučujemo vam da redovno čitate ove Uslove korišćenja kako biste bili stalno upućeni u izmene sadržaja. Ovi uslovi korišćenja biće povremeno menjani bez obaveštenja korisnika. 

Administrativno pravo i nadležnost 

Uslove korišćenja i njihove izmene reguliše srpski zakon. Svaki spor koji može proizići iz ovog Sporazuma i koji se ne može rešiti van nadležnog suda može se uputiti srpskom sudu. Sva prava i pravni lekovi pod Uslovima korišćenja su kumulativni i ne isključuju druga prava i pravne lekove predviđene zakonom ili drugim ugovorom. 

Načini plaćanja 

Korisnici mogu platiti gotovinom prilikom dostave. 

Promo kodovi (kodovi za popust) 

Ovaj odeljak Uslova korišćenja odnosi se na sve kupone izdate u skladu sa određenim promocijama (kampanjama) servisa kafemat(Kafemat021) koji se mogu koristiti na kafematu. 

Pojedinačni promo kodovi koji se dodeljuju korisnicima takođe su podložni ovim Uslovima korišćenja. Dodatni uslovi mogu se naći na štampanom promo kodu ili imejlu koji se šalje kupcima. 

Korisnik može iskoristiti promo kod samo kroz poručivanje onlajn na kafemat. 

Promo kod može iskoristi samo kafemat korisnik, registrovan pre datuma raspodele promo koda. 

Ako je iznos narudžbine manji od vrednosti promo koda, razlika se ne vraća korisniku (bilo da je plaćeno onlajn putem kartice ili u gotovini) i ne prenosi se na naredne narudžbine korisnika. 

Ako je iznos narudžbine veći od vrednosti promo koda, korisnik će nadoknaditi tu razliku ili plaćanjem karticom onlajn ili plaćanjem gotovinom prilikom dostave. 

Trenutno aktivni promo kod važi za samo jedno korišćenje i tada prestaje da važi. Korisnici kafemata promo koda odgovorni su za onlajn preuzimanje promo koda i garantuju da neće biti dostupan drugim pravnim ili fizičkim licima. Pravo na primanje promo kod popusta odnosi se na originalnog / ovlašćenog primaoca promo koda. Primalac ne može preneti svoj promo kod trećoj, pravnoj ili fizičkoj osobi. 

Promo kodovi se ne mogu se kopirati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati, direktno ili indirektno, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, od strane drugih pravnih ili fizičkih lica. Promo kodovi se ne smeju čuvati u drugom sistemu za preuzimanje kupona bez prethodne pisane dozvole kompanije Kafemat021.  Isto se odnosi i na promo kodove distribuirane bez pismenog pristanka Kafemat021. Na primer, promo kodovi distribuirani putem eimejla ili objava na drugim vebsajtovima nemaju saglasnost Kompanije. U slučaju da se promo kod distribuira na takav način, Kompanija će ga odbiti i otkazati. 

Promo kodovi se ne mogu kombinovati sa ostalim ponudama, popustima, promocijama ili drugim promo kodovima koje povremeno nudi kafemat. 

Ako Kompanija smatra da je promo kod iskorišćen bez ispunjavanja gore navedenih uslova ili bez pravne osnove, uključujući slučajeve zloupotrebe promo koda, on se ne može prihvatiti i biće poništen. 

Promo kodovi se ne mogu zameniti za gotovinu. 

Kompanija ne snosi nikakvu građansku ili pravnu odgovornost za bilo kakav gubitak, odbijanje, povlačenje, otkazivanje promo koda ili nemogućnost korišćenja istog od strane primaoca. 

Kompanija zadržava pravo da izmeni ili dopuni važeće Uslove i odredbe promo koda. Takve izmene, dopune ili brisanja ovih uslova stupaju na snagu odmah po obaveštenju koje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obaveštenja u okviru Uslova korišćenja na vebsajtu. Nakon izmene Uslova korišćenja, svako korišćenje usluge kafemat smatraće se prihvatanjem ovih promena.